หนังสือเวียนแจ้งเรื่อง
 ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ณ 1 ต.ค.64
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 937 คน
ประกาศวันที่  27 มกราคม 2565

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ณ 1 ต.ค.64  ได้ที่นี่

 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 ประกาศรายชื่อข้าราชการปฏิบัติงานดีเด่น/ดีมาก [ขนาดไฟล์ : 2.32 MB.]
 
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน
เลขที่ 412/2 ถนนราษฎร์บำรุง 2 ซอย 2 หมู่ที่ 11 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220
โทรศัพท์ : 075-491192 โทรสาร : 075-491855
Copyright © 2016. www.phonabon.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs