แจ้งข่าว อบรม/ประชุม/สัมมนา
หัวข้อ วันที่
คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 2116/2565 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ลว. 25 พ.ค. 65) (ดู : 464) 25 พ.ค. 2565
ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการการแพทย์และสาธารณสุข (ดู : 522) 19 พ.ค. 2565
ขอประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวัดแว่นสายตาในเด็ก (ดู : 545) 27 เม.ย. 2565
 
 หน้า  1 | 
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน
เลขที่ 412/2 ถนนราษฎร์บำรุง 2 ซอย 2 หมู่ที่ 11 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220
โทรศัพท์ : 075-491192 โทรสาร : 075-491855
Copyright © 2016. www.phonabon.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs