ข่าวในเครือ สสอ.นาบอน
หัวข้อ วันที่
ประกาศรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย รอบที่ 8-2565 /8พ-2565 วาระพิเศษประจำเดือนพฤษภาคม 2565 (ดู : 155) 25 พ.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรี ของสถาบันพระบรมราชชนก ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 3 (เพิ่มเติม) (ดู : 189) 18 พ.ค. 2565
คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 427/2565 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ลว. 28 ม.ค. 65) (ดู : 525) 28 ม.ค. 2565
คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 152/2565 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ลว. 13 ม.ค. 65) (ดู : 525) 14 ม.ค. 2565
การประเมินความสุขของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (ดู : 541) 14 ม.ค. 2565
คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 5206/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ลว. 30 ธ.ค. 64) (ดู : 583) 30 ธ.ค. 2564
คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 4901/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ลว. 16 ธ.ค. 64) (ดู : 640) 17 ธ.ค. 2564
คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 4902/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่ (ลว. 16 ธ.ค. 64) (ดู : 574) 17 ธ.ค. 2564
เอกสารประกอบการเยื่นคำร้องกรณีคนไทยได้รับความเสียหายจากการฉีดวัคซีนโควิด 19 (ดู : 546) 16 ธ.ค. 2564
แผนออกให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 เชิงรุก รอบที่ 2 (ดู : 592) 7 ธ.ค. 2564
 
 หน้า  1 | 
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน
เลขที่ 412/2 ถนนราษฎร์บำรุง 2 ซอย 2 หมู่ที่ 11 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220
โทรศัพท์ : 075-491192 โทรสาร : 075-491855
Copyright © 2016. www.phonabon.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs