สสอ.นาบอนห่วงใยประชาชน ***ฝนมา น้ำขัง ระวังโรคฉี่หนู*** มีไข้ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ตาแดง ปวดกล้ามเนื้อบริเวณน่อง ไปพบแพทย์โดยด่วน!!!
 
 
นางสุชาดา จักรช่วย
ผอ.รพ.สต.บ้านหนองจัง
เมนูหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ติดต่อเรา
บุคลากร
ผู้ดูแลระบบ
 
ภาพกิจกรรม
 
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการบูรณาการงานพัฒนาการเด็กปฐมวัยในอำเภอนาบอน
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการบูรณาการงานพัฒนาการเด็กปฐมวัยในอำเภอนาบอน...
อ่านรายละเอียด
 
   
  สำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข
 
สำนักระบาดวิทยา
   
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
 
สำนักนโยบาย
และยุทธศาสตร์
   
  เว็บหน่วยงานใน
กระทรวงสาธารณสุข
 
ศูนย์บริหารจัดการฐาน
ข้อมูลสุขภาพระดับปฐมภูมิ
  สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอนาบอน
  ลงชื่อเข้าใช้งานอีเมล์
ข่าวสารในเครือ สสอ.นาบอน
 
หนังสือเวียนประชาสัมพันธ์ (ดู : 42)
สป.สธ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 10 ตำแหน่ง 339 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค. 65 - 15 ส.ค. 65 (ดู : 383)
ประชาสัมพันธ์ประกาศสหกรณ์ฯ (ดู : 290)
คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 2733/2565 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ลว. 4 ก.ค. 65)  (ดู : 297)
ประกาศรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย รอบที่ 8-2565 /8พ-2565 วาระพิเศษประจำเดือนพฤษภาคม 2565 (ดู : 551)
 
ดูทั้งหมด
แจ้งข่าวการส่งเสริมสุขภาพควบคุมป้องกันโรค
 
คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 2116/2565 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ลว. 25 พ.ค. 65) (ดู : 464)
ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการการแพทย์และสาธารณสุข (ดู : 522)
ขอประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวัดแว่นสายตาในเด็ก (ดู : 545)
 
ดูทั้งหมด
หนังสือเวียนแจ้งเรื่อง สสอ.นาบอน
 
การมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 99)
หนังสือเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงานและการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ดู : 260)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก (ดู : 363)
ประกาศใช้ นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2565 (ดู : 451)
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ (ดู : 547)
 
ดูทั้งหมด
รั้ว สธ.                             กระทรวงสาธารณสุข
   
 
หน่วยงานในเครือข่าย
สสอ.นาบอน
รพ.สต.บ้านคลองจัง
รพ.สต.บ้านกองเสา
รพ.สต.บ้านหนองดี
รพ.สต.บ้านสี่แยก
รพ.สต.บ้านไสยูงปัก
รพ.สต.บ้านหนองยาง
รพ.สต.บ้านแก้วแสน
รวมลิ้งค์สำคัญ
 
 
สายด่วนสุขภาพ
 
  1669 สายด่วนฉุกเฉิน
  1666 สายด่วนโรคมะเร็ง
  1667 สุขภาพจิต(อัตโนมัติ)
  1675 กินดีสุขภาพ
  1600 สถานีปลอดบุหรี่
  1555 ผู้บริโภคกับ อย.
  1330 สปสช.
  1165 ยาเสพติด
 
รอบรู้สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
   
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน
เลขที่ 412/2 ถนนราษฎร์บำรุง 2 ซอย 2 หมู่ที่ 11 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220
โทรศัพท์ : 075-491192 โทรสาร : 075-491855
Copyright © 2016. www.phonabon.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs